logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook

.......สำนักพระราชวังแจ้งปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง 1-2 ธ.ค. 59 (พระราชพิธีปัญญาสมวาร)....และ 5-6 ธ.ค. 59 (พระราชพิธีทักษิณานุปทาน)...


ข่าวด้านท่องเที่ยว ปฏิทินด้านท่องเที่ยว
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางศิลปะและวัฒนธรรม และร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “๙ บทเพลง ๕๙๙ บรรเลง คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางศิลปะและวัฒนธรรม และร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “๙ บทเพลง ๕๙๙ บรรเลง คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
พิธีตักบาตรและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร) พิธีตักบาตรและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โครงการ "จิตอาสาประชาร่วมใจ กำจัดผักตบชวาทั่วประเทศ" ในวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ บริเวณคลองส่งน้ำแก้มลิง อบต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร  (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการ "จิตอาสาประชาร่วมใจ กำจัดผักตบชวาทั่วประเทศ" ในวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ บริเวณคลองส่งน้ำแก้มลิง อบต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร) พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
รวมแบงค์รัชกาลที่9 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร) รวมแบงค์รัชกาลที่9 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
อ่านทั้งหมด      
 
ข่าวด้านกีฬา ปฏิทินด้านกีฬา
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมกีฬา วันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2559  (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมกีฬา วันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการได้ออกกำลังกายทุกวันพุธ  (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร) วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการได้ออกกำลังกายทุกวันพุธ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการได้ออกกำลังกายทุกวันพุธ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร) วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการได้ออกกำลังกายทุกวันพุธ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในจังหวัดสระอก้ว (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว) กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในจังหวัดสระอก้ว (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการกีฬาจังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๖๐ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การกีฬาจังหวัดตรัง (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการกีฬาจังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๖๐ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การกีฬาจังหวัดตรัง (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร) ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
อ่านทั้งหมด      
images
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (ฉบับที่ ๒) ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (ฉบับที่ ๒)
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ฝั่งทะเลตะวันออก ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ฝั่งทะเลตะวันออก
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2558-2560
แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 (ไฟล์ที่ 2) แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 (ไฟล์ที่ 2)
แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 (ไฟล์ที่ 1) แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 (ไฟล์ที่ 1)
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตฝั่งทะเลตะวันตก ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตฝั่งทะเลตะวันตก
อ่านทั้งหมด      
images
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 icon/new.gif
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2559 (มิใช่งานก่อสร้าง) ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2559 (มิใช่งานก่อสร้าง) ส่วนที่ 2
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ราชดำเนิน) และบริเวณโดยรอบและสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (อาคารสถาบันการพลศึกษาเดิม) ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ราชดำเนิน) และบริเวณโดยรอบและสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (อาคารสถาบันการพลศึกษาเดิม)
ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินโครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงฯ (News Clipping) ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินโครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงฯ (News Clipping)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2559 (มิใช่งานก่อสร้าง) ส่วนที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2559 (มิใช่งานก่อสร้าง) ส่วนที่ 1
อ่านทั้งหมด     
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
images
รับสมัครเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 5 คน ประจำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับสมัครเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 5 คน ประจำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานพัฒนาบุคลากร) 2 ตำแหน่ง รับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานพัฒนาบุคลากร) 2 ตำแหน่ง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ
เลื่อนวันสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการสอบคัดเลือกพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เลื่อนวันสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการสอบคัดเลือกพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล (คณะกรรมการการทุจริตแห่งชาติ) สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล (คณะกรรมการการทุจริตแห่งชาติ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
แจ้งยุติการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เดิม แจ้งยุติการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เดิม
อ่านทั้งหมด     
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ปฏิทินผู้บริหาร
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
VDO รายการเดินหน้าประเทศไทย
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กราฟสถิติด้านการท่องเที่ยว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้        43คน
เมื่อวาน        314 คน
เดือนที่แล้ว        2,240 คน
รวมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 57
299,962   คน


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th