image  
ไทย
|
อังกฤษ
หน้าหลัก | ติดต่อ | E-mail | แผนผังเว็บไซต์
    1     2     3     4  
image
image Imageกราฟสถิติด้านการท่องเที่ยว image
ดูกราฟอื่นๆ
image image
image imageกราฟสถิติด้านกีฬา image
ดูกราฟอื่นๆ
Image Image

images
แจ้งเสนอราคาในการประกวดราคาจ้าง งานติดตั้งลิฟท์โดยสารอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งเสนอราคาในการประกวดราคาจ้าง งานติดตั้งลิฟท์โดยสารอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน icon/new.gif
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
สอบราคาจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สอบราคาจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
อ่านข่าวทั้งหมด      
images
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ icon/news.gif
รับสมัครเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ด้านภาษาจีน 1 คน รับสมัครเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ด้านภาษาจีน 1 คน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จัดประกวดภาพวาดของเยาวชนในหัวข้อ "แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน" จัดประกวดภาพวาดของเยาวชนในหัวข้อ "แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน"
อ่านข่าวทั้งหมด      
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอต้อนรับ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยความยินดียิ่ง
นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด "ความสุข...ที่สัมผัสได้" (Feel the Happiness) นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด "ความสุข...ที่สัมผัสได้" (Feel the Happiness)เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้บริหารกระทรวงฯ เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งเสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน และประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดและผู้สนับสนุนชิ้นงานศิลปะเพื่อคนตาบอด ณ ชั้น 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี
ข่าวน่าสนใจ
ประชุมการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
ประชุมการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมกับ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
 รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของกระทรวง
รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของกระทรวงเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสเข้าปฏิบัติราชการที่กระทรวงฯ อย่างเป็นทางการ
อ่านข่าวทั้งหมด     

ข่าวด้านท่องเที่ยว ข่าวด้านกีฬา
ภาพบรรยากาศ....ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา) ภาพบรรยากาศ....ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
โครงการแสดงหุ่นโคมไฟ มหัศจรรย์โลกใต้ทะเลตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง) โครงการแสดงหุ่นโคมไฟ มหัศจรรย์โลกใต้ทะเลตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ "สงขลาสู่เมืองท่อเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา) มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ "สงขลาสู่เมืองท่อเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
เชิญเที่ยวงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2557 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร) เชิญเที่ยวงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2557 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการมหัสจรรย์สีสันเมืองตรัง คืนความสุขให้ประชาชน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง) โครงการมหัสจรรย์สีสันเมืองตรัง คืนความสุขให้ประชาชน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยว จ.สงขลา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา) การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยว จ.สงขลา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมการแสดงละครภาคใต้ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 17 - 18 สิงหาคม ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา) ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมการแสดงละครภาคใต้ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 17 - 18 สิงหาคม ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
อ่านข่าวทั้งหมด      

ปฏิทินท่องเที่ยว ปฏิทินกีฬา

หนังสือพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
image
พบปลัดกระทรวง
image
วิดิโอกิจกรรม
 • ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน   
 • Tourist Care   
 • พัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๗   
 • กฐินพระราชทาน ๒๕๕๖   
 • งานครบรอบ ๑๑ ปี กระทรวง   
 •  
  download adobe flash player
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  วันนี้        236คน
  เมื่อวาน        545 คน
  เดือนที่แล้ว        11,574 คน

  368,475   คน
  เทศกาลท่องเที่ยว เรื่องร้องเรียน สอบถามข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
  World Tourism Day 2010 protect the king กองทุนบำเหน็จบำนาญ รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม GCC 1111 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เฮ้าส์คีปเปอร์ สังเกตุทุกครั้งช่วยยับยั้งธนาบัตรปลอม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรม
  สงวนลิขสิทธิ์ 2553 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
  โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746