logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook

ขอเชิญประชาชนร่วมช่วยเหลือ "พี่น้องชาวใต้" จากวิกฤติภัยน้ำท่วม สามารถมีส่วนร่วมในการบริจาคสิ่งของได้ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


ข่าวด้านท่องเที่ยว ปฏิทินด้านท่องเที่ยว
ประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส 2016 จังหวัดยโสธร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร) ประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส 2016 จังหวัดยโสธร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร)
กิจกรรมท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว “พาครอบครัวไปกราบพ่อ”  (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง) กิจกรรมท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว “พาครอบครัวไปกราบพ่อ” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น)
รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยว น้ำตกคลองลาน ผู้คนหลั่งไหลมาสัมผัส อากาศที่หนาวเย็นและนำ้ตกที่สวยงาม (สถิตินักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาตินน้ำตกคลองลาน ประจำวันที่11 ธันวาคม 2559 มีนักท่องเที่ยว ชาวไทย 1852 คน ชาวต่างชาติ 14 คน)  (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจั รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยว น้ำตกคลองลาน ผู้คนหลั่งไหลมาสัมผัส อากาศที่หนาวเย็นและนำ้ตกที่สวยงาม (สถิตินักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาตินน้ำตกคลองลาน ประจำวันที่11 ธันวาคม 2559 มีนักท่องเที่ยว ชาวไทย 1852 คน ชาวต่างชาติ 14 คน) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจั
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นคณะกรรมการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาประจำจังหวัด ณ โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นคณะกรรมการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาประจำจังหวัด ณ โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี)
อ่านทั้งหมด      
 
ข่าวด้านกีฬา ปฏิทินด้านกีฬา
โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ  ประจำปี ๒๕๖๐ “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ”  (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง) โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ประจำปี ๒๕๖๐ “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น) รุ่น 12 14 ปี  (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น) โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น) รุ่น 12 14 ปี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น)
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น) รุ่นอายุ 16,ประชาชนหญิง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น) โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น) รุ่นอายุ 16,ประชาชนหญิง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น)
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น) รุ่นอายุ 18 ปี,ประชาชนชาย (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น) โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น) รุ่นอายุ 18 ปี,ประชาชนชาย (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น)
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง) โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจําปี 2560 “13 th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2017 ” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา) การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจําปี 2560 “13 th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2017 ” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
อ่านทั้งหมด      
images
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (ฉบับที่ ๒) ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (ฉบับที่ ๒)
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ฝั่งทะเลตะวันออก ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ฝั่งทะเลตะวันออก
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2558-2560
แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 (ไฟล์ที่ 2) แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 (ไฟล์ที่ 2)
แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 (ไฟล์ที่ 1) แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 (ไฟล์ที่ 1)
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตฝั่งทะเลตะวันตก ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตฝั่งทะเลตะวันตก
อ่านทั้งหมด      
images
สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาขยายระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาขยายระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2559 (มิใช่งานก่อสร้าง) ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2559 (มิใช่งานก่อสร้าง) ส่วนที่ 2
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ราชดำเนิน) และบริเวณโดยรอบและสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (อาคารสถาบันการพลศึกษาเดิม) ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ราชดำเนิน) และบริเวณโดยรอบและสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (อาคารสถาบันการพลศึกษาเดิม)
ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินโครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงฯ (News Clipping) ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินโครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงฯ (News Clipping)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
images
รับสมัครเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 1 ตำแหน่ง รับสมัครเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 1 ตำแหน่ง icon/new.gif
รับสมัครเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำศูนย์สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ รับสมัครเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำศูนย์สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ
รับสมัครเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 5 คน ประจำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับสมัครเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 5 คน ประจำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานพัฒนาบุคลากร) 2 ตำแหน่ง รับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานพัฒนาบุคลากร) 2 ตำแหน่ง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ
เลื่อนวันสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการสอบคัดเลือกพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เลื่อนวันสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการสอบคัดเลือกพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล (คณะกรรมการการทุจริตแห่งชาติ) สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล (คณะกรรมการการทุจริตแห่งชาติ)
อ่านทั้งหมด     
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ปฏิทินผู้บริหาร
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
VDO รายการเดินหน้าประเทศไทย
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กราฟสถิติด้านการท่องเที่ยว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้        126คน
เมื่อวาน        339 คน
เดือนที่แล้ว        2,828 คน
รวมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 57
310,180   คน


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th