ผู้บริหารกระทรวง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข่าวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผู้บริหารกระทรวง


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ภารกิจกระทรวง

2 หน่วยงานบันทึกข้อตกลง พัฒนาบุคลากร-เพิ่มพูนความรู้

ประชาสัมพันธ์

มาตรการเยียวยาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรับมือCOVID-19 เพราะเรา...จะก้าวข้ามเรื่องนี้ไปพร้อมๆกัน

ปฎิทินกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านท่องเที่ยว

ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านกีฬา

แนวทาง/มาตรการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง