ผู้บริหารกระทรวง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข่าวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผู้บริหารกระทรวง


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ภารกิจกระทรวง

รมว.พิพัฒน์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ประเด็น "ชิม ช้อป ใช้" เวอร์ชันอินเตอร์ (24 ม.ค. 63)

ประชาสัมพันธ์

กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านท่องเที่ยว

แนวทาง/มาตรการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง