ผู้บริหารกระทรวง

ข่าวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผลงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผู้บริหารกระทรวง

มาตรการป้องกันโควิด-19

ช่วงสงกรานต์

Amazing Thailand

Safety & Health Administration (SHA)

ภาพรวมความพึงพอใจของ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

ภารกิจกระทรวง

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่งเทรล Ultra Trail Thailand 2021 Series Phatthalung

ประชาสัมพันธ์

กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

แนวทาง/มาตรการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา