ผู้บริหารกระทรวง

ข่าวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผลงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผู้บริหารกระทรวง

ภารกิจกระทรวง

รมต.พิพัฒน์ เปิดจุดเช็คอินเขาช้างสี อำเภอลานสกา 1 ใน 11 จุดเช็คอินทั่วประเทศ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

ประชาสัมพันธ์

Phuket Sandbox (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

แนวทาง/มาตรการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา