ผู้บริหารกระทรวง

ข่าวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผู้บริหารกระทรวง

ภารกิจกระทรวง

รมต.พิพัฒน์ เปิดงานแสดงช้างสุรินทร์ งานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ครบรอบ 60 ปี ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมกันอย่างเนืองแน่น เน้นการแสดงให้เห็นความสำคัญของช้าง และวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตคนกับช้าง

ประชาสัมพันธ์

มาตรการเยียวยาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรับมือCOVID-19 เพราะเรา...จะก้าวข้ามเรื่องนี้ไปพร้อมๆกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านท่องเที่ยว

ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านกีฬา

แนวทาง/มาตรการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง