ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

11 ตุลาคม 2562

นายสิรภพ ดวงสอดศรี
(Mr. Siraphop Duangsodsri)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(Advisor to Minister of Tourism and Sports)
Tel. 0 2356 0623 Fax. 0 2356 0734
e-mail : [email protected]


แชร์บทความ :