วันที่​ 5 พฤษภาคม​ 2563 เวลา 15.45 น. นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็น​ประธาน​การประชุมคณะ​อนุกรรมการ ประสานงานติดตามมาตรการแก้ไข เยียวยา ฟื้นฟูและข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ครั้ง​ที่​ 1/2563​ โดยการประชุมผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ ห้องประชุม​ 2​ ชั้น 3​ กระทรวงการ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​

โดยการประชุม​ครั้งนี้​เป็นการ​พิจารณา
1. ความต้องการเยียวยา​ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสมาคม​เพื่อ​สวนสัตว์​ไทย
2. ความต้องการเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดพังงา
3. ความต้องการเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสระแก้ว