วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการเปิด ตู้ปันสุข ททท. ซึ่งตั้ง ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้บริหารฯ ร่วมพิธีฯ

ตู้ปันสุข ททท. เป็นการดำเนินนโยบายเพื่อสังคม (CSR) ขององค์กร โดยเปิดให้บุคลากรใน ททท. และบุคคลทั่วไป ได้แสดงถึงน้ำใจในการแบ่งปันให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากสถานการณ์โควิด-19  โดยเน้นที่อาหารแห้งหรือเครื่องดื่ม ซึ่งในวันแรกของการให้บริการของ ตู้ปันสุข ททท. นี้ ได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้นำของมาใส่ในตู้เป็นคนแรก นอกจากนี้ จะมอบเงาะที่ ททท. ได้จัดซื้อมาจากชาวสวนจังหวัดระยองปริมาณ 1 ตัน โดยแบ่งเป็นถุง ถุงละ 2 กิโลกรัม เพื่อมอบแก่สมาชิกที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ททท. 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนโรงเจ  ชุมชนหลังวัดมักกะสัน ชุมชนริมทางรถไฟ และชุมชนนิคมมักกะสัน ซึ่งเป็นการปันความสุขให้ทั้งคนในชุมชนโดยรอบ ททท. และปันสุขให้ชาวสวนอีกด้วย

สำหรับ ตู้ปันสุข ททท. จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่ง ททท. ได้จัดผู้รักษาความปลอดภัยคอยดูแลลำดับการเติม-รับของ ซึ่งยังคงปฏิบัติตามการรักษาระยะห่างทางสังคมตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี้ ททท. ยังได้ดำเนินกิจกรรม พี่น้อง ททท. ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 ซึ่งผู้บริหาร และบุคลากรใน ททท. ได้ร่วมกันบริจาคและเป็นจิตอาสา ระดมทุนในช่วงการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ด้วยการจัดทำข้าวกล่องจำนวน 3,000 กล่อง จากร้านสวัสดิการ ททท. ที่ขาดรายได้ช่วงที่ ททท. ปิดทำการ และจัดหาหน้ากากอนามัยจำนวนมากกว่า 500 ชิ้น รวมทั้ง ร่วมสบทบทุนบริจาคเพื่อจัดซื้อนมผง ข้าวสาร ผัก อาหารแห้ง เครื่องปรุงรสและน้ำมันพืช เพื่อส่งมอบให้กับ  4 ชุมชนที่อยู่รอบ ททท. สำนักงานใหญ่ ได้แก่ ชุมชนโรงเจ จำนวน 130 หลังคาเรือน ชุมชนหลังวัดมักกะสัน จำนวน 83 หลังคาเรือน ชุมชนริมทางรถไฟ จำนวน 500 หลังคาเรือน และชุมชนนิคมมักกะสัน จำนวน 90 หลังคาเรือน ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยบางส่วนยังได้ส่งมอบให้แก่ผู้พิการทางสายตาชุมชนถนนพระรามเก้า อีกด้วย

ที่มา-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย