โดยงานนี้ได้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ร่วมมือกับจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีให้กลุ่มคนทั่วไป ประชาชนในพื้นที่ กลุ่มนักท่องเที่ยว ได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่น มีวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน สินค้าท้องถิ่น ทั้งนี้การจัดกิจกรรมสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวและเกิดการสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจร้านอาหาร และยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อ Online ที่สามารถเข้าได้ถึงกลุ่มคนได้ทุกเพศ ทุกวัย อีกด้วย

ภายในงานจะประกอบไปด้วย ร้านค้าท้องถิ่น โดยจัดสรรพื้นที่ร้านค้ามากถึง 40 กว่าร้านค้า เพื่อเป็นการเสริมโอกาสสร้างรายได้ให้กับชุมชน คนในท้องถิ่น และจัดโซนตลาดนัดเทศกาลอาหาร ชิม กิน ช้อป กันแบบจุใจ การสร้าง landmark ตกแต่งพื้นที่โดยรอบอุทยานเขาหินงูให้เกิดความตระการตา ตื่นเต้น การแสดงมินิคอนเสิร์ตในรูปแบบใหม่แบบ New normal พบกับความสนุกแบบ 3 วันติดแบบ เต็มอิ่ม จุ ใจ ไปกับดนตรี แสง สี เสียง สร้างบรรยากาศ ท่ามกลางขุนเขา โดยวันที่ 11 กันยายน 2563 เตรียมกับ วงสินเจริญ บราเธอร์ วันที่ 12 กันยายน 2563 พบกับ วง Sweet mullet และในวันที่ 13 กันยายน 2563 พบกับนักร้องหนุ่มหน้าสวย เสียงเพราะ ซิน ทศพร หรือ ซิน ซิงกูล่า พร้อมด้วยการทำเมนูเด็ดจาก Celebrity Chef ด้วยการโชว์ปรุงเมนูอาหารที่คิดขึ้นมาใหม่จากวัตถุดิบของจังหวัดราชบุรี โดย "เชฟบอส พัฒนพงศ์ วงศ์วรรณ" Celebrity Chef  จาก  LE CORDON BLEU SYDNEY  จัดนิทรรศการโชว์ม่านน้ำฉายภาพวีดิทัศน์เรื่องราวการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน เยาวชน คนรุ่นใหม่ และบุคคลทั่วไปได้รับรู้ถึงความเป็นมากับการโชว์ม่านน้ำนิทรรศการผ่านภูเขา สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนอย่างชัดเจน สนุกสนาน ตื่นตา ตื่นใจ และการจัดกิจกรรมนั่งรถรางดูความสวยงามความเป็นธรรมชาติของอุทยานเขาหินงู พร้อมร่วมกันถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก และยังช่วยให้เกิดการประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี และกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรองมากยิ่งขึ้น

ซึ่งงานการจัดงานในครั้งนี้จะจัดกิจกรรมในรูปแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของจังหวัดราชบุรีในรูปแบบธรรมชาติ โดยให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทำกิจกรรมร่วมมือกับชาวบ้านที่อยู่รอบๆ อุทยานเขาหินงู เพื่อกระตุ้นให้ชาวบ้านเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้นักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมในการสื่อสารข้อมูลการท่องเที่ยวร่วมกันอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ และอาจเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่มีความแปลกใหม่ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักให้รู้จักมากยิ่งขึ้น จะเป็นการขยายฐานตลาดเด็กและเยาวชน เนื่องจากตลาดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่จะเติบโตขึ้น เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม เพื่อให้คนกลุ่มนี้เกิดความรักความตระหนักในการรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจอาหาร และเพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่และความสวยงามของเขาหินงู ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว