วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตงานนวัตกรรมยานพาหนะสมัยใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการไทย ณ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด และกลุ่มบริษัทโชคนำชัย จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกรรมการผู้จัดการและนายวีรพลน์ เตชะผาสุขสันติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

กลุ่มบริษัท โชคนำชัย และบริษัทสกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ได้มีการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ขั้นสูงมาสู่งานนวัตกรรมทางด้านยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อตอบสนองตามที่รัฐบาลได้ออกนโยบายส่งเสริมการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ ส่งเสริมการใช้ Core Technology โดยบริษัท ได้มีการคิดค้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เป็นยานพาหนะสมัยใหม่ ได้แก่ เรือโดยสารอลูมีเนียม,รถโดยสารอลูมีเนียม และระบบแคร่รถไฟ โดยเน้นเรื่องความเป็นมาตรฐานสากล และความปลอดภัย เพื่อช่วยยกระดับการคมนาคม และการท่องให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ปัจจุบันบริษัทได้มีการพัฒนาเรือโดยสารไฟฟ้า ซึ่งใช้นวัตกรรมแบบโครงสร้างชิ้นเดียว ผลิตและประกอบตามมาตรฐาน OEM สามารถผลิตได้ภายใน 30 วัน ผสมผสานกับเทคโนโลยีด้านไฟฟ้า โดยเป็นเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลำแรกของไทยที่ได้รับการจดทะเบียนจากกรมเจ้าท่า ชูนวัตกรรมเรือพลังงานสะอาดมาตรฐานสากล ล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ศักยภาพสูง ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวสีเขียว Green Tourism ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศทางน้ำ ลดมลพิษทางอากาศ ลดการใช้พลังงานของโลก และสนับสนุนอุตสาหกรรมเรือไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยจะนำไปให้บริการนักท่องเที่ยวในภูเก็ตเป็นที่แรก นอกจากนี้บริษัทฯยังมีนวัตกรรมอื่นๆที่วิจัยพัฒนา ออกแบบ และผลิตตามมาตรฐานสากล อาทิ เรืออลูมีเนียมประเภทต่างๆ ซึ่งสามารถผลิตได้ตามลักษณะการใช้งาน รถโดยสารอลูมีเนียมที่มีโครงสร้างน้ำหนักเบา ออกแบบและผลิตตามมาตรฐานที่กรมขนส่งทางบกกำหนด ระบบแคร่รถไฟ การผลิตแม่พิมพ์รถยนต์ชั้นสูง