วันที่ 10 ตุลาคม 2563 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ดร.ใยอนงค์ ทิมสุวรรณ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี) นางสาวธนวัน กาสี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเลย และหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับ

โดย รมต.พิพัฒน์ ได้มอบสัญลักษณ์ SHA มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวให้ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ ทั้งหมด 18 ราย  พร้อมมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้กับ 3 ชุมชนประกอบด้วย 1.บริการนักท่องเที่ยวภูพระใหญ่บ้านท่าดีหมีหมู่ 4 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 2. วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ อำเภอภูหลวง หมู่ 5 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย และ 3. ชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  โดยทั้ง 3 แห่ง ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน ที่มีตัวชี้วัดหลัก 6 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2.ด้านการจัดการเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 3. ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน 4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 5.ด้านคุณภาพการให้บริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 6.ด้านส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนและผู้ประกอบการ

รมต.พิพัฒน์ เปิดเผยว่า ในจังหวัดเลยนั้น มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีเสน่ห์ ซึ่งล่าสุด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  ติด 1 ใน 100 เมืองท่องเที่ยวยั่งยืนโลกจากประเทศเยอรมันประจำปี 2563  ซึ่งการได้รับการประกาศครั้งนี้ เป็งสิ่งบ่งชี้ว่า อำเภอเชียงคานนั้น มีมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและมีการอนุรักษณ์ประเพณี วัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสนใจมาเที่ยวเชียงคานมากขึ้น แต่นอกจากอำเภอเชียงคานแล้ว จังหวัดเลย ยังมีหลายอำเภอที่มีเสน่ห์ น่าไปสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นอากาศ ที่ดี เมืองแห่งภูเขา และบรรยากาศริมแม่น้ำโขง  ก็ขอเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวจังหวัดเลย  พร้อมกันนี้ ขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาการเมืองท่องเที่ยวชุมชน วัฒนธรรม และ ประเพณี  เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด 19 นั้น ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว ได้กลับมาฟื้นฟูอีกครั้ง จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่ยังอยู่ในประเทศไทยได้ออกมาท่องเที่ยว สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยไป เพื่อทำความรู้จักประเทศไทยให้มากขึ้น โดยยืนยันว่า ประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวแล้ว นอกจากนี้เพื่อการันตีเรื่องความพร้อมด้านมาตรการป้องกันโควิด19 ของสถานที่ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดทำมาตรฐาน SHA มอบให้กับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า สถานประกอบการนั้นท่องเที่ยวได้ปราศจากโควิด-19 แน่นอน รมตฺ.พิพัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย