วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายกรัฐมนตรีและภริยา นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมพิธีตักบาตร สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ และพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป