วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธี ณ วัดชนาธิปเฉลิม ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมียอดเงินบริจาคถวายโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน 2,685,260.50 บาท (ยังไม่รวมกับยอดบริจาคของทางวัด)  โดยการจัดงานครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดทุกประการ

วัดชนาธิปเฉลิม เดิมชื่อวัดมำบัง ถือเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดสตูล มีอายุ 100 กว่าปี สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2425 ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดชนาธิปเฉลิม เป็นที่รวมน้ำใจของชาวพุทธศาสนามาร่วม 100 กว่าปี พระอุโบสถของวัดสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2473 มีลักษณะเด่นแตกต่างจากพระอุโบสถทั่วไปคือ เป็นอาคารทรง 2 ชั้น ชั้นล่างก่อด้วยอิฐถือปูน ใช้เป็นศาลาการเปรียญ ชั้นบนเป็นอาคารไม้ใช้ประกอบพิธีกรรมของพระสงฆ์ ด้านหน้าพระอุโบสถเป็นระเบียงมีบันไดทั้ง 2 ข้าง เสาบานหน้าต่างแกะสลักเป็นรูปเครือเถา 

วัดชนาธิปเฉลิมแห่งนี้ได้รับการประกาศเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสตูล ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล และในปัจจุบันมีโรงเรียนเทศบาล 2 อยู่ติดกับวัดซึ่งล้อมรอบด้วยคลองจำนวน 3 สาย คือคลองมำบัง คลองเส็นเต็น และคลองตายาย วัดชนาธิปเฉลิมแห่งนี้อีกยังมีความสำคัญคือมวลสารวัตถุจากโบราณสถานและโบราณวัตถุในวัดชนาธิปเฉลิม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้ทรงนำมาเป็นส่วนประกอบของวัตถุมงคล "พระสมเด็จจิตรลดา" ปัจจุบันวัดชนาธิปเฉลิม เป็นวัดที่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสตูล