นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ  รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการเปิดงาน "ล่องเรือ ดูนก บึงบอระเพ็ด" ณ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวจะมีนกอพยพเข้ามาอาศัยในบริเวณนี้อย่างมากมาย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564 ซึ่งมีอากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การท่องเที่ยว มีกิจกรรมสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม เช่น กิจกรรมเย็นดูดาว เช้าดูนก กิจกรรมวันรักษ์บึงบอระเพ็ด เทศกาลกินปลาบึงบอระเพ็ด กิจกรรมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ได้แก่ การล่องเรือชมความงามของบึงบอระเพ็ด การดูนกประจำถิ่น นกอพยพ การชมทุ่งบัวแดง และชมวิถีชีวิตชาวประมง เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้มอบตราสัญลักษณ์โครงการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and  Health Administration : SHA ให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 20 ราย