8 พ.ย. 63 เวลา 07.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ  รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ  ร่วมทำบุญตักบาตร ณ ตลาดเช้าริมน้ำสะแกกรัง และชมบรรยากาศวิถีชีวิตริมน้ำสะแกกรัง ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยือนอุทัยธานี ถือเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดความสนใจ  ปัจจุบันวิถีชีวิตริมแม่น้ำสะแกกรังยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายของวิถีชีวิตแบบชาวแพที่มากไปด้วยบ้านเรือนแพทอดยาวไปตามแนวโค้งของแม่น้ำ และบรรยากาศตลาดสดเมืองอุทัยธานีอีกด้วย