วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชมและกล่าวเปิดงาน "เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่​ 17 "อุทยานดอกไม้และเสียงดนตรี" ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะผู้บริหาร เข้าร่วม ซึ่งปีนี้ได้ออกแบบการจัดสวนในรูปแบบ Chiangrai Sport City ที่ทางรัฐบาลยกให้จังหวัดเชียงราย เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว กีฬา โดยมีการจัดแต่ละมุมให้คละกัน ทั้งการสื่อในเรื่องของกีฬา ทั้งวิ่ง และปั่นจักรยาน การจำลองแนวเขาดอยนางนอน การจัดทำภูเขาที่จำลองถ้ำหลวง แต่ด้านในจะเป็นอุโมงค์ดอกไม้ลอดเข้าไปเป็นรูปหัวใจ และได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ถึง 10 มกราคม 2564 นี้

รมต.พิพัฒน์ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชม เทศบาลนครเชียงราย ส่วนราชการ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สื่อมวลชน และภาคประชาชน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจและสนับสนุนการจัดงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 ครั้งนี้ ซึ่งเป็นงานที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว และเผยแพร่ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และสร้างเสริมรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงรายและประเทศไทย ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ เทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมกันสนับสนุนการจัดงานเช่นนี้ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

จากนั้น เวลา 20.30 น. รมต.พิพัฒน์ และคณะ เดินทางเยี่ยมชมงาน "มหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย 2020" ณ สวนไม้งามริมน้ำกก ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น อ.เมือง จ.เชียงราย ร่วมชมการแสดง "การฉายม่านน้ำและน้ำพุเต้นระบำ" ชมวิถีชีวิตชาติพันธ์และท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเชียงราย จำนวน 30 ชนเผ่า และได้เดินทางไปศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย ณ สถานีขนส่งแห่งที่ 1 เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ในการปฏิบัติหน้าที่บริการนักท่องเที่ยวต่อไป