เวลา​ 09.30​ น.​ นาย​พิพัฒน์​ รัช​กิจ​ประการ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็น​ประธาน​การประชุมผู้บริหารกระทรวงการ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เพื่อกำหนดแนวทาง​ แผนการดำเนินงานรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่​ โดยมี​ นายนภ​ิ​น​ทร​ ศรี​สรรพางค์​ ผู้ช่วย​รัฐมนตรี​ ป​ระ​จำ​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา, นายเข​มพล​ อุ้ย​ต​ยะ​กุล​ เลขานุการ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวงการ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา, นาย​โชติ​ ตราชู​ ปลัด​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ และ​ผู้บริหาร​ในสังกัด​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ ร่วมประ​ชุม​ ณ​ ห้องประชุม​ 1​ กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ ซึ่ง​การประชุม​ใน​ครั้งนี้​มี​วาระ​สำคัญ​เพื่อ​พิจารณา​ 1.แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทย​ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG​ พ.ศ. 2564​ -​ 2569 2. แนวทาง​ แผนการดำเนินงานเพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ (COVID - 19)​ ระลอก​ใหม่​ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปี 2564​ โดยให้หน่วยงานในสังกัด​นำเสนอตามลำดับ​ ประกอบด้วย​ 1.สำนักงาน​ปลัด​กระทรวงการ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ 2.กรมพลศึกษา​ 3.กรมการ​ท่องเที่ยว​ 4.มหาวิทยาลัย​การกีฬา​แห่ง​ชาติ​ 5.กองบัญชาการ​ตำร​วจ​ท่องเที่ยว​ 6.การกีฬา​แห่ง​ประเทศไทย​ 7.การท่องเที่ยว​แห่ง​ประเทศไทย​ 8. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน​ (องค์​การมหาชน)​