วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ช่วงบ่าย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายคณนาถ หมื่นหนู โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมพื้นที่ท่าเทียบเรือซีทราน ตามมาตรฐาน Samui Plus Model ในการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่โดยสารทางเรือเข้าเกาะสมุย จากนั้น คณะเดินทางไปยังเกาะพะงัน เพื่อตรวจความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยว และศูนย์ฉีดวัคซีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว