วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางลงพื้นที่ถ่ายทำการประชาสัมพันธ์โครงการ Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ ณ พื้นที่ชุมชนเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางในประเทศไปยังจุดหมายปลายทางจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดนำร่องเพื่อเตรียมเปิดพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ Phuket and more  ในรูปแบบทำงานและเที่ยวไปพร้อมๆ กันได้ในที่เดียว สอดรับเทรนด์ Digital Normal ในยุคปัจจุบัน ซึ่งเน้นย้ำการท่องเที่ยวภายใต้นโยบายการท่องเที่ยวสีขาว White Tourism ที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอยู่ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยที่กำหนดโดยสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด