วันที่ 9 กันยายน 2564 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) พร้อมด้วย ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) นายคณนาถ หมื่นหนู โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยทรายตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ

  นายกิตติศักดิ์ นาคกุล ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยทราย กล่าวว่า บ้านห้วยทรายหมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์ทวี เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ปี 2553 และตามแนวพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ในปัจจุบันเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งการผลิตสินค้าชุมชน เช่น ปลาเม็งรมควัน ปลาเม็งแปรรูป เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน สร้างโอกาสและรายได้ที่มั่นคงและมีการวางยุทธศาสตร์ หมู่บ้าน 20 ปีเป็นต้น และที่สำคัญบ้านห้วยทรายเป็นที่ตั้งของทุ่งปากขอพื้นที่กว่า 7,700 ไร่ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่บางส่วนถูกปรับ ให้เป็นแก้มลิงและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ด้วยงบประมาณกว่า 350 ล้านบาท เกิดประโยชน์หลายด้าน เช่น แก้ปัญหาน้ำท่วม เป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำ เป็นแหล่งอาหารสัตว์ ที่อพยพสัตว์เมื่อเกิดน้ำท่วม แต่ด้วยสภาพพื้นที่ที่สวยงามมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกอยู่ใกล้สนามบินเหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต จึงเสนอขอให้มีการสร้างถนนเชื่อมโยงกับพื้นที่แก้มลิงทุ่งปากขอ

  ด้านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ (รมว.กก.) กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เนื่องจากติดตามผลงานของชุมชนมาช้านานถึงผลสำเร็จของชุมชนที่มีการต่อยอดสินค้าชุมชน แหล่งท่องเที่ยวชุมชน จึงลงพื้นที่มาให้กำลังใจ ในภาวะที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้คาดว่าภายในสิ้นปี 2564 จะสามารถฉีดวัคซีนได้ 70 เปอร์เซ็นและต้นปี 2565 จะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ ส่วนเรื่องที่ทางชุมชนร้องขอจะนำไปพิจารณาและรับประสานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่อไป

  จากนั้น รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ท่าน้ำ ทรส.เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน เพื่อพบปะกลุ่มตัวแทนชาวบ้านที่เสนอให้พัฒนาเมืองท่าข้ามเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เสนอก่อสร้างหอคอยชมเมือง ชมแม่น้ำสองสี เป็นต้น ทั้งนี้รัฐมนตรีได้รับเรื่องดังกล่าวเพื่อกลับไปพิจารณาต่อไป