วันที่ 8 ตุลาคม 2554 เวลา 16.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าแผนการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะคอเขา อ.ตะกั่วป้า จ.พังงา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง, เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว เขาหลัก เกาะคอเขา หมู่เกาะสิมิลัน,เกาะพระทอง, เป็นเส้นทางอพยพและบรรเทาสาธารณภัย และยกระดับเศรษฐกิจพื้นที่เพิ่มรายได้ประชาชนทำให้เกิดการพัฒนาอย่างมีระบบ