วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พล.ท.ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการท่าอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง ผู้บริหารกระทรวงฯ และผู้บริหาร ททท. ลงพื้นที่สำรวจการให้บริการนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว กล่าวว่า จากการประเมินภาพรวมการรับนักท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพการให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งระบบ Thailand Pass โดยใช้ QR Code สแกนก่อนเข้าถึงด่าน ตม. ระบบ COSTE ทั้งขอความร่วมมือกับ โรงแรมที่พัก และ Online Travel Agency (OTA) ในการให้บริการบนมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ก็ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ในการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งจัดกำลังเจ้าหน้าที่เร่งการลำเลียงกระเป๋า การเพิ่มจุดให้บริการ Thailand Pass  พื้นที่บริการตัวแทนโรงแรม และการบริหารจัดการระบบขนส่ง

ตั้งแต่รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยว สถานการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 15 วันแรก (1-15 พฤศจิกายน 2564) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง พบว่า นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย จำนวนรวม (สะสม) 36,175 คน และจำนวนเที่ยวบินเส้นทางระหว่างประเทศ จำนวนรวม (สะสม) 728 เที่ยวบิน