วันที่ 19 มกราคม 2565 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 25 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล ร่วมกับ นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายอารัญ บุญชัย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีนายทอง ก้อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาเป็นประธาน และมีรัฐมนตรี ผู้แทนระดับรัฐมนตรี ผู้แทนจากประเทศอาเซียน และประเทศคู่เจรจา เข้าร่วมการประชุม อย่างพร้อมหน้า ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

        ในการประชุมดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กล่าวแสดงความขอบคุณกัมพูชาที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และแสดงความเสียดายที่ไม่สามารถเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง รวมทั้งชื่นชมความพยายามของเจ้าหน้าที่อาวุโสและคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวอาเซียนในการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปี พ.ศ. 2559-2568 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดภาคการท่องเที่ยวอาเซียนใหม่อีกครั้ง ภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19  นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังได้ประชาสัมพันธ์ต่อที่ประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน เกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย  และการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปีนี้ เพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของภูมิภาค ภายใต้แนวคิด "การฟื้นสร้างการท่องเที่ยว" ที่สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อีกด้วย