ที่อยู่ :เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. :0-2283-1500
โทรสาร. : 0-2356-0746
Website : http://www.mots.go.th