โฆษกกระทรวง

7 ตุลาคม 2562


นายคณนาถ หมื่นหนู
(Mr. Khananart Muennu)
โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(Spokesman)

Tel. 0 2356 0714 Fax 0 2356 0700
แชร์บทความ :