event-image101

ถนนคนเดินเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดทำการทุกวันเสาร์ หลังเคารพธงชาติ 18:00 จะมีนางรำให้ได้รับชม มีสินค้นมากมายหลากหลายให้เลือกชม เลือกซื้อ บรรยากาศยามเย็น ถนนสะอาด อาหารอร่อย มีจุดถ่ายรูป กิจกรรมมากมาย ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี


สถานที่ดำเนินการ ถนนคนเดินเขมราฐ บ้านเขมราฐ ถนนวิศิษฏ์ศรี หมู่ที่ 7 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 27 พฤศจิกายน 2021 : 16:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 5 กุมภาพันธ์ 2022 : 21:00 น.