event-image13

การประกวด "ไฟ แสง สี" สาดแสง แทน สาดน้ำ วันที่ 6-14 เมษายน 2564 เวลา18.00-22.00 จักแสดงงานไฟ แสง สี ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน พร้อมกับแจกสติ๊กเกอร์ เพื่อให้ลงคะแนนให้กับทีมที่ชอบ วันที่ 15 เมาายน 2564 19.00 ปิดรับคะแนนขวัญใจมหาชน และประกาศผล มอบของรางวัล เงินรางวัลรวมกว่า 180,000 เข้างานฟรี


สถานที่ดำเนินการ สนามช้าง อารีน่า
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 6 เมษายน 2021 : 12:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 15 เมษายน 2021 : 06:00 น.