event-image13

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ. จังหวัดแพร่


สถานที่ดำเนินการ จังหวัดแพร่
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 23 พฤศจิกายน 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 29 พฤศจิกายน 2020 : ไม่ระบุเวลา