event-image139

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ ในกิจกรรม "เดินตามรอยเท้าพ่อ ร.๙ ราชภัฏ" ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562


สถานที่ดำเนินการ บริเวณลานหอปรัชญา รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 5 ธันวาคม 2019 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 5 ธันวาคม 2019 : ไม่ระบุเวลา