event-image16

จังหวัดบึงกาฬ เชิญชวนร่วม งานประเพณีลอยประทง จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2563 วัน เสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วันโพธาราม (วัดท่าไคร้) กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ 1.บวงสรวงหลวงพ่อพระใหญ่ 2 ไหว้พระทำบุญ 3.ชมขบวนแห่พร้อมการประกวดกระทงยักษ์ 4.การประกวดนางนพมาศ 5.รำวงย้อนยุคการกุศล 6.การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง


สถานที่ดำเนินการ วัดโพธาราม (วัดท่าไคร้)
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 31 ตุลาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 31 ตุลาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา