event-image17

พิธีบวงสรวงและตั้งกองกฐินพญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช (พญานาคฟ้า) ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พิธีสวดมนต์เมือง ฟังธรรมกลางแม่น้ำโขง คืนวันออกพรรษา ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ สะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว แห่งที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และพิธีจุดเทียนขึ้นภู ทอดกฐินพญานาค 3 พิภพ แด่องค์พระใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดเพื่อสร้างการรับรู้ เพื่อเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ ภายใต้มาตรการสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ทั้งการคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน และการเว้นระยะห่าง เพื่อสร้างการรับรู้และ สร้างกระแสการท่องเที่ยวในโอกาสต่อไป ตามความเชื่อ ความศรัทธาในพญานาค ซึ่งจังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่ติดริมแม่น้ำโขงที่มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับพญานาคที่เกี่ยวพันกับแม่น้ำโขงมาอย่างช้านาน โดยปีนี้กำหนดจัดงานมหัศจรรย์มุกดาหาร 3 พิภพ ขึ้นเป็นปีแรก ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม 2564 เพื่อบูชาพญานาค 3 องค์ ที่ปกปักรักษาลุ่มแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหาร


สถานที่ดำเนินการ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 3 กันยายน 2021 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 3 กันยายน 2021 : ไม่ระบุเวลา