event-image171

กิจกรรมขี่จักรยานเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 05.00 น. ณ ดอยม่อนกระถาง หมู่ 2 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีระยะทางรวม 10.68 กิโลเมตร ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามภายในตำบลท่าข้าวเปลือก และนี่นับเป็นสนามที่ 1 จากทั้งหมด 5 สนามที่มีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติในปีนี้ (2563)


สถานที่ดำเนินการ ณ ดอยม่อนกระถาง หมู่ 2 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 17 มกราคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 17 มกราคม 2020 : ไม่ระบุเวลา