event-image18

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 "อุดรธานีเกมส์" ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2563 จังหวัดอุดรธานี


สถานที่ดำเนินการ จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 20 มกราคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 30 มกราคม 2020 : ไม่ระบุเวลา