event-image183

เชิญชวนเที่ยวงาน จิบกาแฟ แลปางขอน ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ที่หมู่บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย กิจกรรม -ชิมกาแฟของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านปางขอน -ชิมชอป ผลิตภัณฑ์หมู่บ้านปางขอน -ชมการละเล่นวิถีชนเผ่า -ชิมอาหารพื้นถิ่น -รับชมการแสดง3ชาติพันธุ์ (อาข่า,ลาหู่,เอี้ยวเมี้ยน) -รับฟังนักร้องชนเผ่า -ฟรี!พาเที่ยวชมดอกพญาเสือโคร่ง บัตรในงานเพียง 1200 บาทเท่านั้น มีอาหาร 9 อย่างกินให้เต็มอิ่ม


สถานที่ดำเนินการ หมู่บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 18 มกราคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 18 มกราคม 2020 : ไม่ระบุเวลา