event-image19

วิ่งเพื่อการกุศล


สถานที่ดำเนินการ สนามกีฬาชายหาดแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 7 ธันวาคม 2019 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 8 ธันวาคม 2019 : ไม่ระบุเวลา