event-image19

"วิศวกรรมแห่งชาติ 2562 National Engineering 2019" งานแสดงเทคโนโลยีทางวิศวกรรมของประเทศไทย และการสัมมนาวิชาการที่หลากหลายสาขาทางด้านวิศวกรรม


สถานที่ดำเนินการ ฮอลล์ 4 อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 13 พฤศจิกายน 2019 : 08:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 15 พฤศจิกายน 2019 : 17:00 น.