event-image23

คอนเสิร์ตการกุศลเพื่อนำรายได้ไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลา. ศิลปิน ว่าน ธนกฤต และภูสมิง


สถานที่ดำเนินการ เขาน้อยสงขลา Sadao Road, เทศบาลนครสงขลา 90000
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 23 กุมภาพันธ์ 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 23 กุมภาพันธ์ 2020 : ไม่ระบุเวลา