event-image24

วิ่งเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล


สถานที่ดำเนินการ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 23 กุมภาพันธ์ 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 23 กุมภาพันธ์ 2020 : ไม่ระบุเวลา