event-image25

วิ่งเพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดเขาเพื่อขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏปี 2563 และเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า


สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนวัดพลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 19 มกราคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 19 มกราคม 2020 : ไม่ระบุเวลา