event-image30

วิ่งสีสันกลางคืนครั้งแรกของเมืองจันท์


สถานที่ดำเนินการ คลองภักดีรำไพ จังหวัดจันทบุรี
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 4 เมษายน 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 4 เมษายน 2020 : ไม่ระบุเวลา