event-image31

จัดกิจกรรมดนตรีซิมโฟนี่


สถานที่ดำเนินการ ลานหลังวัดมหาธาตุ
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 15 สิงหาคม 2020 : 16:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 15 สิงหาคม 2020 : 22:00 น.