event-image31

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 คัดเลือกภาค 4 "ระนองเกมส์" ระหว่างวันที่ 10-30 มกราคม 2565


สถานที่ดำเนินการ จังหวัดระนอง
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 10 มกราคม 2022 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 30 มกราคม 2022 : ไม่ระบุเวลา