event-image32

งานวิ่งชมเกาะเมืองอยุธยา Ayutthaya Half Marathon 2020 ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ วิหารพระมงคลบพิตร


สถานที่ดำเนินการ ณ วิหารพระมงคลบพิตร
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 23 สิงหาคม 2020 : 05:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 23 สิงหาคม 2020 : 08:30 น.