event-image32

Fjallraven Thailand trail 2020 วันที่ 16-22 มกราคม 2563 ที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สัมผัสเส้นทางเดินป่าที่อาจจะสวยที่สุดเส้นหนึ่งในประเทศไทย เส้นทางนี้ไต่ไปบนสันเขาที่เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสายงาม พบกับวิวตระการตาตลอดเส้นทางที่มีระดับความสูงสุดถึง 1,700 เมตร ใช้เวลาเดินทั้งหมด 4 วัน และรับผู้ร่วมเดินทางเพียงวันละ 50 คนเท่านั้น โดยการใช้เส้นทางนี้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่อยู่กับป่า เงินรายได้ส่วนใหญ่จะถูกใช้จ่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว เงินที่เหลือทั้งหมดจะถูกมอบให้เป็นกองทุนของชาวบ้านเพื่อพัฒนาเส้นทางและการท่องเที่ยวต่อไป เปิดรับสมัครวันที่ 15 พฤศจิกายน 2019 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/FjallravenThailandTrail/


สถานที่ดำเนินการ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 16 มกราคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 22 มกราคม 2020 : ไม่ระบุเวลา