event-image36

ขอเชิญร่วมงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพธิ์ ครั้งที่ 70 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-20 ตุลาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี


สถานที่ดำเนินการ ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 11 ตุลาคม 2019 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 20 ตุลาคม 2019 : ไม่ระบุเวลา