event-image46

งานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา วัดหนองกระทุ่ม ประจำปี 2563 วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ( วันเข้าพรรษา )


สถานที่ดำเนินการ วัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุ่ม
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 6 กรกฎาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 6 กรกฎาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา