event-image46

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา กำหนดจัดงาน "OTOP City to Songkhla" ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


สถานที่ดำเนินการ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 27 พฤศจิกายน 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 6 ธันวาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา