event-image80

ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทระทงประจำปี พ.ศ.2562 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 11 พฤศจิกายน 2019 : 14:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 12 พฤศจิกายน 2019 : ไม่ระบุเวลา