event-image82

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอ คัพ


สถานที่ดำเนินการ 25 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 1 มิถุนายน 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2020 : ไม่ระบุเวลา