จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายด้านท่องเที่ยวและกีฬา (นางปฐมณ บุศย์ประยูร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแชร์ :
  

จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายด้านท่องเที่ยวและกีฬา (นางปฐมณ บุศย์ประยูร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ตุลาคม 2019

ประกาศราคากลาง

เฉพาะเจาะจง  • โทรศัพท์ : 0-2283-1500
  • แฟกซ์ : 0-2356-0746
  • อีเมล์ : webmaster@mots.go.th
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์วันนี้ : 17 | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเดือนนี้ : 11071 | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเดือนที่แล้ว : 571 | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด : 669499