จ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือกแชร์ :
  

จ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

26 พฤศจิกายน 2019

ประกาศราคากลาง

จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ