จ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแชร์ :
  

จ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤศจิกายน 2019

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ