จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแชร์ :
  

จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มีนาคม 2020

ประกาศราคากลาง

เฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ